Eén antwoord van de overheid

Taxi-informatiekaart en klachtenregeling taxi

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U moet uw klanten van tevoren kenbaar maken wat de tarievenExternal link van uw taxi zijn. Dat doet u met een taxi-informatiekaartExternal link. De tarieven moeten duidelijk leesbaar zijn aan de buitenkant van de taxi en vanaf alle zitplaatsen binnen in de taxi. U kunt gebruik maken van een modeltaxi-informatiekaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Waaruit bestaat de prijs van een taxirit?

De kosten voor een rit met een straattaxiExternal link hangen af van het starttarief, de afstand en de duur van de rit. Voor al deze onderdelen geldt een maximumtarief. Na afloop van de taxirit geeft u uw klant een geprinte bon. U mag ook een vaste ritprijs aanbieden.

Wat doet u met klachten?

U moet uw klanten informerenExternal link waar zij met een klacht terecht kunnen. Dat doet u ook met de taxi-informatiekaart.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven