Eén antwoord van de overheid

Contact

Heeft u vragen of mist u informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via e-mail of Twitter.

Meer informatie

U wilt meer weten over:

Handelsregister, exportdocumenten en financiering

Mail of bel de KvK: 088 - 585 15 85

Wetten, regels en subsidies voor ondernemers

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven. Mail, chat of bel 14 088.

Heeft u een probleem met de overheid? De overheid heeft verschillende meldpunten.

Aangifte doen en belastingen voor ondernemers

Neem contact op met de Belastingdienst

Cijfers, statistieken en demografische gegevens voor uw branche of regio

Mail of bel met het CBS: 088 - 570 70 70

Duurzaam ondernemen

Mail of bel RVO.nl: 088 - 042 42 42

Innovatief en internationaal ondernemen

Neem contact op met de KvK: 088 - 585 15 85 of RvO.nl: 088 - 042 42 42

Ontslag, verzuim, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Mail UWV via het werkgeversportaal of bel 0900 - 92 95

Algemene vragen over Ondernemersplein.nl

Informeer waar u als ondernemer moet zijn bij de overheid. Bel 088 - 67 44 000. Ook voor andere vragen. U wordt dan geholpen door een medewerker van de KvK.

Contact met onze samenwerkende partners

Ondernemersplein.nl is een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties. Zij zorgen voor de informatie die u nodig heeft om goed te kunnen ondernemen. Wij zijn dus geen bedrijf of organisatie, maar een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.

Onze samenwerkende partners zijn:

Klachten over Ondernemersplein.nl

E-mail: redactie@ondernemersplein.nl

Telefoon: 088 - 67 44 000

Postadres

Kamer van Koophandel

Postbus 48

3500 AA Utrecht

Klachtenregeling