Eén antwoord van de overheid

Maatregelen of vergunning voor brandveiligheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Wij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen. In sommige gevallen heeft u een omgevinsgvergunning nodig of moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Wettelijke voorschriften voor brandveiligheid

Er zijn wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
  • brandblussystemenExternal link
  • uitgangen en vluchtroutes
  • verwarmings- en kookinstallaties
  • stoffering en versiering
  • verlichting.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Gaat u een gebouw gebruiken dat nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar? Of lichamelijk of verstandelijk gehandicapten? Zoals een ziekenhuis, kinderdagverblijf, basisschool of hotel? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket onlineExternal link.

Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Gebruiksmelding voor gebouwen

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 50 mensen. Bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. Moet u een gebruiksmelding doen? Dan mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U bent dit niet verplicht.

Digitale afhandeling via de berichtenbox

Als u de gebruiksmelding doet via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. U vult hiervoor bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Waar vindt u informatie en advies?

  • In de Inspectieschema's BrandbeveiligingExternal link van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u de eisen waaraan uw brandbeveiligingssysteem moet voldoen.
  • Met de Checklist brandExternal link van onder meer het Verbond van Verzekeraars krijgt u inzicht in de kwetsbare plekken van uw bedrijf.
  • In sommige gemeenten geeft de brandweer gratis advies over hoe u in uw bedrijfspand de brandveiligheid kunt verbeteren.

Regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwen

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwenExternal link checkt u of uw gebouw en eventuele bijbehorende open erven en terreinen voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven