Eén antwoord van de overheid

Stappenplan horecabedrijf starten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u een horecaonderneming wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden.

Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw bedrijfslocatie

De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

2. Vraag een omgevingsvergunning voor bouwen aan

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Gaat u slopen? Dan is het mogelijk dat u een sloopmelding moet doen. Als uw gebouw een monument is, gelden andere regels voor verbouwen en slopen.

3. Houd rekening met brandveiligheidseisen

Voor uw horecapand hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van uw gemeente nodig of moet u een gebruiksmelding bij uw gemeente doen.

4. Houd rekening met milieuregels

Als horecaondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal is het niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen, maar kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.

5. Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan

Als u een horecabedrijf start, kan het zijn dat u een exploitatievergunning horecabedrijf van uw gemeente nodig hebt. De voorwaarden hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.

6. Registreer uw bedrijf als levensmiddelenbedrijf bij de NVWA

Produceert of verwerkt u levensmiddelen, of verkoopt u levensmiddelen? Dan moet u zich inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

7. Stel een HACCP-plan op of volg een hygiënecode

Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-plan beschikken. U kunt ook een goedgekeurde hygiënecode volgen.

8. Vraag een drank- en horecavergunning aan

Verstrekt u in uw horecabedrijf alcoholische dranken? En worden deze in uw horecabedrijf genuttigd? Dan moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand en uw personeel moeten aan eisen voldoen.

9. Vraag een terrasvergunning aan

Als u een terras wilt plaatsen op uw eigen terrein of in de openbare ruimte, hebt u vaak een terrasvergunning van de gemeente nodig. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak.

10. Vraag een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aan

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat van uw gemeente verplicht. De aanwezigheidsvergunning geldt voor één locatie of vestiging.

11. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie op

Als u personeel in dienst neemt, moet u bij de start van uw horecabedrijf een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U kunt het model Horeca RI&E gebruiken.

12. Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een horecabedrijf start of overneemt, moet u het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088