Eén antwoord van de overheid

Gastouders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Een gastouder is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in een gezinssituatie: aan huis bij de kinderen of bij de gastouder thuis. Als gastouderExternal link moet u voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals:

Hoeveel kinderen mag u als gastouder tegelijk opvangen?

Dit staat in artikel 13 van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012:

  • 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
  • 5 kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
  • 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven