Eén antwoord van de overheid

Handelsmissie naar Polen met minister Cora van Nieuwenhuizen

Wilt u zakendoen in Polen? Of uw contacten uitbreiden of bestaande contacten verstevigen? Ga dan van 9 tot en met 11 oktober mee met de handelsmissie naar Polen met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Polen heeft een positief investeringsklimaat en deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Door een solide monetair en begrotingsbeleid heeft Polen een grootschalige recessie weten te voorkomen. De bilaterale handel en investeringen nemen door de stabiele economische groei gestaag toe. Daarmee biedt dit Centraal-Europese land, mede door de ligging, veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De inzet van aanzienlijke EU-fondsen en Wereldbankmiddelen versterkt de ontwikkeling in de sectoren Water en Transport. Daarnaast gaat Polen tot 2030 minimaal € 22 miljard investeren in water-gerelateerde programma’s External link .

Partners voor Water

Polen is een Delta light-land, onder het programma Partners voor WaterExternal link. Hiermee wordt intensief samengewerkt op de werkterreinen deltatechnologie, rivierbeheer en resilient cities. In Gdansk loopt op dit moment een aantal veelbelovende tenders op het gebied van infrastructuur en natte bouw.

Wroclaw heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal logistiek knooppunt voor spoor, wegvervoer en smart logistics.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

Water:
 • klimaatadaptatie
 • resilient cities
 • waterveiligheid
 • watertechnologie
 • waterzuivering
 • binnenvaart
 • waterbouw
 • havenontwikkeling
 • offshore
 • scheepsbouw
Transport:
 • spoor- en wegvervoer
 • logistiek
 • goederenvervoercorridors

Programma

De aanwezigheid van de bewindspersoon biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Voor alle sectoren worden collectieve netwerkevenementen georganiseerd zoals een Holland Trade Dinner, seminars, workshops, bedrijfsbezoeken, etc. Op basis van uw bedrijfsprofiel worden relevante netwerkpartijen uitgenodigd bij de diverse evenementen.
De missie geeft u de gelegenheid om gesprekspunten en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven, via de bewindspersoon, aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers.
Ten slotte kunnen bijvoorbeeld contracten of MoU’s worden ondertekend in het bijzijn van de minister.
Bekijk het voorlopige programmaExternal link (Engelstalig).

Deelname

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

De aanmelding is gesloten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Hanneke BogaertsT: 088 042 1253E: hanneke.bogaerts@rvo.nlExternal link

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Wroclaw, Warschau, Gdansk

Datum

Di 9 okt 2018 - 11 okt 2018

Kosten

 • Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf)
 • Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 475 per extra deelnemer
 • Elke deelnemer moet zich apart aanmelden
 • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening
U kunt zich niet meer aanmelden