Eén antwoord van de overheid

Vereenvoudiging regels consumentenkrediet, goederenkrediet

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat is er veranderd?

Een aantal regels over consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop (van onroerende zaken) is vereenvoudigd en samengevoegd. Het gaat om regels uit de Wet op het consumentenkrediet, het Burgerlijk Wetboek en de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.

Consumenten zijn voortaan beter beschermd via regels van dwingend recht. De vernieuwde wetgeving geldt ook voor bedrijven-kredietnemers. Voor bedrijven geldt contractvrijheid.

Voor wie?

  • Alle bedrijven
  • Consumenten

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 januari 2017.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven