Eén antwoord van de overheid

Jongeren met arbeidsbeperking makkelijker aan het werk

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat is er veranderd?

De Participatiewet en Wet banenafspraak zijn vereenvoudigd. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister. U weet zo direct dat u hen volgens de banenafspraak in dienst kunt nemen.

Ook kunt u loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die u nu al in dienst hebt, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder is er een forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon in de eerste 6 maanden van het dienstverband.

Voor wie?

Werkgevers in de marktsector

Wanneer?

De wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2017.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven