Eén antwoord van de overheid

Stukloon verandert

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

De stukloonbepaling verandert: betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen straks tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, vraagt u uw werkgeversorganisatie om samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloonnorm vast te stellen en een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid. Het kan echter ook voorkomen dat uw werkgeversorganisatie alleen, dus zonder een werknemersorganisatie, een verzoek bij de Stichting van de Arbeid indient. Op de site van de Stichting van de Arbeid External linkvindt u meer informatie over de procedure.

Voor wie?

Alle bedrijven die personeel betalen op basis van stukloon

Wanneer?

De wijziging gaat in op 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven