Eén antwoord van de overheid

Reders moeten een verzekering afsluiten voor hun personeel

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

U moet als reder straks een verzekering afsluiten voor uw personeel. Zeevarenden krijgen hierdoor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering.

Voor wie?

Reders

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven