Eén antwoord van de overheid

Nieuwe Wet Natuurbescherming

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat is er veranderd?

De regels zijn eenvoudiger en duidelijker voor:

 • de bescherming van in het wild levende dieren en planten;
 • Natura 2000-gebieden;
 • bossen.

Voor eenvoudige activiteiten (bijvoorbeeld reguliere onderhoudswerkzaamheden) is er voortaan er een meldplicht. Voor activiteiten waar een omgevingsvergunning nodig blijft, moet die binnen 13 weken worden gegeven.

De nieuwe Wet Natuurbescherming heeft 3 bestaande natuurwetten samengevoegd:

 • Flora- en faunawet
 • Natuurbeschermingswet
 • Boswet

Voor wie?

 • Landbouw
 • Terreinbeherende organisaties
 • Bosbouw
 • Visserij
 • Jacht
 • Delfstofwinning
 • Bouw
 • Horeca
 • Recreatie
 • Industrie
 • Natuurorganisaties

Wanneer?

De nieuwe Wet Natuurbescherming is ingegaan per 1 januari 2017.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven