Eén antwoord van de overheid

Zuivering afvalwater glastuinbouw verplicht

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Glastuinbouwbedrijven moeten hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren.

Verwaaiing moet omlaag

Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Dit moet voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot.

Voor wie?

  • Tuinders
  • Aanbieders van waterzuiveringssystemen
  • Aanbieders van spuitapparatuur

Wanneer?

De wijziging van het Activiteitenbesluit gaat naar verwachting in op 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven