Eén antwoord van de overheid

Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten straks recht op een vergoeding.

Als naasten gelden:

  • de partner van het slachtoffer
  • de kinderen
  • de stiefkinderen
  • de ouders

De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Voor wie?

  • alle ondernemers

Wanneer?

De Wet affectieschade gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven