Eén antwoord van de overheid

14 nieuwe verkeersborden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat is er veranderd?

Er zijn 14 nieuwe verkeersbordenExternal link bijgekomen. Deze moeten zorgen voor meer duidelijkheid in bepaalde verkeerssituaties. De nieuwe (gebods)borden zijn:

 1. Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
 2. Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
 3. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
 4. Einde busbaan of -strook.
 5. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams.
 6. Einde trambaan of -strook.
 7. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
 8. Einde bus- en trambaan of -strook.
 9. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.
 10. Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto's en lijnbussen.
 11. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.
 12. Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto's.
 13. Uitwijkplaats rechts van de weg.
 14. Uitwijkplaats links van de weg.

Voor wie?

Alle (professionele) weggebruikers

Per wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 juli 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven