Eén antwoord van de overheid

Loonkostenvoordeel voor werknemer met laag inkomen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2017

Wat is er veranderd?

Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Het Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gaat in fases in. Het lage-inkomensvoordeel is ingevoerd per 1 januari 2017. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Naar verwachting gaan de overige loonkostenvoordelen gelden in 2018.

Naar alle wetswijzigingen per 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven