Eén antwoord van de overheid

Binnenvaartcertificaat verplicht voor drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Werkt u op het water? Het 'drijvende werktuig' en 'schepen bestemd voor de bouw' worden ook als binnenvaartschip aangemerkt. Voorbeelden zijn:

 • grind- of zandzuigers
 • baggermolens
 • hei-installaties
 • spoelbakken
 • onderlossers
 • dekschuiten
 • pontons
 • steenstorters

Er geldt daarom een certificaatplicht voor:

 • drijvende werktuigen ongeacht de lengte
 • pleziervaartuigen van 20 meter of langer of waarvan het product van de lengte (L), breedte (B) en diepgang (T) meer dan 100 m3 is

Overgangsbepaling

Heeft u drijvende werktuigen of pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009? Dan kunt u tot 31 december 2018 gebruik maken van de overgangsbepaling 'geen klaarblijkelijk gevaar'. U moet de aanvraag voor het certificaat op zijn laatst op 1 november 2018 bij een keuringsinstantie of klassenbureau indienen.

Voor wie?

Ondernemers werkzaam in:

 • waterbouw
 • baggerwerk
 • oeveronderhoud

Wanneer?

De wijziging van de Binnenvaartwet gaat in op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven