Eén antwoord van de overheid

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat is er veranderd?

Hebt u personeel? Een belangrijke aanpassing in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat u als werkgever daarnaast vrij om, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

Voor wie?

  • Werkgevers
  • Arbodienstverleners
  • Bedrijfsartsen

Wanneer?

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is ingegaan op 1 juli 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven