Eén antwoord van de overheid

Afvalstoffenbelasting op storten of verbranden afval buiten Nederland

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Gaat u afval buiten Nederland storten of verbranden? En brengt u de afvalstoffen naar het buitenland met een EVOA-vergunning? Dan moet u straks afvalstoffenbelasting betalen. Het belastingtarief wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen en is hetzelfde als het binnenlandse tarief voor storten of verbranden.

Voor wie?

  • Afvalbedrijven

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven