Eén antwoord van de overheid

Digitalisering en vereenvoudiging rechtspraak

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 maart 2017

Wat is er veranderd?

De rechtspraak wordt toegankelijker en sneller door eenvoudiger procedures en digitalisering. U en uw procesvertegenwoordiger kunnen communiceren met de rechter vanuit uw eigen digitale omgeving. U krijgt hiervoor een digitaal dossier op 'Mijn Zaak' op het Digitaal loket rechtspraak. U start de procedure met een digitaal formulier. Dit dient u in met DigiD of eHerkenning.

Digitaal procederen verplicht

Als ondernemer, advocaat of deurwaarder moet u digitaal procederen bij de civiele rechter en bestuursrechter. U mag geen papieren stukken meer indienen.

Nieuwe basisprocedure in civiele zaken

In civiele zaken staat de mondelinge behandeling centraal. Er komt een nieuwe basisprocedure:

  • schriftelijke ronde (indienen van een eis en indienen van een reactie door de wederpartij);
  • mondelinge behandeling;
  • uitspraak.

Extra stappen zoals re- en dupliek of pleidooi zijn niet langer standaard onderdeel van de procedure.

Starten van de procedure

In civiele zaken vervalt het onderscheid tussen dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures. Als u de procedure start, maakt u uw eis of verzoek bekend bij het gerecht. Als er een wederpartij is, moet u die op de hoogte stellen van de procedure.

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken

Er komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie. De procedure in hoger beroep begint met 1 inleidend document, de procesinleiding. In dit inleidende document staan de vorderingen en verzoeken. Bij cassatie begint de procedure met de indiening van een uniforme procesinleiding bij de Hoge Raad.

Voor wie?

  • Alle bedrijven (en burgers)
  • Advocaten
  • Gerechtsdeurwaarder

Wanneer?

De digitalisering van de rechtspraak treedt per 1 maart stapsgewijs in werking.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven