Eén antwoord van de overheid

Overheidsdiensten zo veel mogelijk digitaal (GDI)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: in 2017

Wat verandert er?

U krijgt de mogelijkheid overheidsdiensten digitaal af te handelen. Het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, bezwaarschriften tegen beslissingen en het doorgeven van gegevens voor belastingen, toeslagen en pensioenen. Naast dit recht op digitaal zakendoen worden allerlei data die bij de overheid aanwezig zijn actief openbaar gemaakt (open data).

Voor wie?

Alle bedrijven (en burgers)

Wanneer?

De Wet generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) gaat naar verwachting in fasen in vanaf 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven