Eén antwoord van de overheid

Nieuwe pachtnormen 2017

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat is er veranderd?

Hebt u een akkerbouw- of melkveebedrijf? Sinds 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017 zijn berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 zijn gedaald in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016.

Voor wie?

  • akkerbouwbedrijven
  • melkveebedrijven
  • landeigenaren

Wanneer?

De nieuwe pachtnormen zijn ingegaan op 1 juli 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven