Eén antwoord van de overheid

Kinderopvangtoeslag verdwijnt

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Heeft u een geregistreerde kinderopvanginstellingExternal link? De kinderopvangtoeslagExternal link voor ouders gaat verdwijnen. Het systeem van ouder- en overheidsbijdrage voor kinderopvang wordt eenvoudiger, veiliger en flexibeler.

Straks geeft u de afname van kinderopvang direct door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ouders betalen hun ouderbijdrage in een 'digitale portemonnee'; uitvoerder DUO legt de overheidsbijdrage voor kinderopvang vervolgens bij en regelt de betaling van uw factuur direct met uw organisatie. Ook extra afgenomen uren zijn straks direct te verrekenen.

Voor wie?

  • Kinderopvangorganisaties
  • Gastouderbureaus
  • Peuterspeelzalen

Wanneer?

De wijziging wordt naar verwachting geleidelijk ingevoerd vanaf 1 januari 2019 en gaat per 2020 volledig in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven