Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstandExternal link aanvragen. Bijvoorbeeld een lening, een krediet, of een aanvulling op uw inkomen. Deze ondersteuning krijgt u op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan u ook kosteloos coaching aanbieden. Lees de praktijkverhalen met het Bbz van startendeExternal link en gevestigdeExternal link ondernemers.

U kunt Bbz aanvragen als u:

  • een bedrijf wilt starten vanuit de bijstand of de WW
  • als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit
  • 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • uw bedrijf wilt beëindigen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om voor het Bbz in aanmerking te komen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • U heeft een bedrijf of zelfstandig beroep dat voldoende geld oplevert voor u, uw gezin en het in stand houden van uw bedrijf.
  • U kunt geen hulp meer krijgen van een bank of borgstellingsfonds.
  • U bent tussen de 18 en 65 jaar.
  • U beschikt over een ondernemingsplan waaruit blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is.
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
  • U beschikt over een ondernemingsplan waaruit blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is.

Hoe vraagt u aan?

U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de gemeente waar u woont.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven