Eén antwoord van de overheid

Stappenplan tijdelijk personeel inhuren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Hebt u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend- of detacheringsbureau. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Huurt u buitenlands personeel in, dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

Tijdelijk personeel inhuren

1. Controleer of de uitzendonderneming in het Handelsregister staat

Als inlener moet u controleren of een uitlener in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de Waadi checkExternal link van de KvK.

2. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Dan kunt u de sollicitant screenenExternal link.

3. Controleer de identiteit van ingehuurde werknemers

Als u een nieuwe medewerker inhuurt, moet u zijn identiteit controlerenExternal link aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.

4. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellenExternal link voor de loonheffingen en omzetbelasting die uw intermediair moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door de uitlener te vragen een g-rekening af te sluiten.

Let op: Werkt u met een uitzendonderneming met het SNA-keurmerkExternal link? Dan loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

5. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplekExternal link voor al uw personeel, dus ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

6. Bepaal werk- en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang uw werknemers per dag en per week mogen werkenExternal link en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

7. Zorg dat uw inhuurkrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loonExternal link en vakantiebijslag. Ook als u medewerkers inhuurt, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimum(jeugd)loon ontvangen.

Buitenlands personeel inhuren

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische RuimteExternal link (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landenExternal link.

2. Ga na of buitenlandse medewerkers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben

Als u iemand van buiten de EER/Zwitserland of uit Kroatië inhuurt, moet u controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunningExternal link (TWV) heeft. De intermediair moet deze voor hem aanvragen.

3. Controleer de A1/(E)101-verklaring

Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. U hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om hier zekerheid over te hebben, kunt u uw intermediair vragen om een A1/(E)101-verklaringExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven