Eén antwoord van de overheid

Regelhulpen

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende wetten en regels waar u aan moet voldoen. Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden.

Regelhulp Drones

De Regelhulp Drones helpt u om te bepalen welke vergunningen in uw geval van toepassing zijn.

Regelhulp DronesExternal link

Betrouwbaarheids­niveaus voor digitale dienstverlening

Met deze regelhulp kunnen Architecten, informatiebeveiligers, juristen en bestuurders een beredeneerde keuze maken voor het juiste betrouwbaarheidsniveau voor digitale diensten.

Betrouwbaarheids­niveaus voor digitale dienstverleningExternal link

Afval borgtool

Met deze regelhulp kunt u berekenen hoe hoog de financiële zekerheid (borg) dient te zijn conform de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Afval borgtoolExternal link

Afval Digital Notification Advisor (DNA) Tool

Met deze regelhulp kunt u digitaal een Nederlands-, Engels- of Duitstalige kennisgevingsdocument en vervoersdocument invullen en afdrukken.

Afval Digital Notification Advisor (DNA) ToolExternal link

Afvaltransport procedure

U kunt met deze adviesmodule bekijken welke procedure voor uw transport geldt. Als ondernemers afval willen uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat willen vervoeren, moeten ze zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Afvaltransport procedureExternal link

Regelhulp Premiekortingen en LIV

Heeft u recht op premiekortingen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast.

Regelhulp Premiekortingen en LIVExternal link

Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken

Met deze regelhulp kan de verantwoordelijke voor het gebruik van een bouwwerk nagaan of hij voldoet aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken (en eventuele bijbehorende open erven en terreinen).

Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerkenExternal link

Regelhulp Legionellapreventie

Wat zijn precies de regels voor legionellapreventie in leidingwaterinstallaties en welke maatregelen moet ik nemen? Deze regelhulp is bedoeld om u te helpen deze vragen te beantwoorden en daarmee vast te stellen of u een legionellaverplichting op het gebied van leidingwaterinstallaties heeft.

Regelhulp LegionellapreventieExternal link

Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator

Heeft u recht op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie? Met deze calculator van de Rijksoverheid berekent u in maximaal zeven stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren.

Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculatorExternal link

Rekenhulp berekening btw over privegebruik auto

Rekent u voor de btw een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen? En gebruikt u of uw personeel deze auto ook privé? Met deze rekenhulp berekent u de btw die u voor het privégebruik moet betalen.

Rekenhulp berekening btw over privegebruik autoExternal link

Regelhulp Mest

Deze Regelhulp is ontwikkeld voor u als melkveehouder zodat u kunt controleren of u voldoet aan het stelsel van de gebruiksnormen (2015-2017).

Regelhulp MestExternal link

Regelhulp Vrijwilligers

Zijn er in uw organisatie vrijwilligers actief? In dat geval kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Deze regelhulp geeft een indicatie of uw medewerker onder de vrijwilligersregeling valt.

Regelhulp VrijwilligersExternal link