Eén antwoord van de overheid

Werken met straling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ioniserende stralingExternal link kan afkomstig zijn van radioactieve stoffen, ertsen, splijtstoffen, natuurlijke bronnen en röntgentoestellen. De straling kan schadelijk zijn voor mensen, dieren, planten en goederen. Onder andere de industrie, luchtvaart en gezondheidszorg passen ioniserende straling toe.

Kernenergiewetvergunning

In de Kernenergiewetgeving staan regels voor het bezitten, werken met en het vervoeren van een toepassing met ioniserende straling. Afhankelijk van uw toepassing moet u een kernenergiewetvergunning aanvragenExternal link of een melding doenExternal link. Dat doet u bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingExternal link (ANVS). De ANVS zorgt voor toezicht en handhaving.

Uw werknemers en ioniserende straling

Werknemers in bijvoorbeeld kerncentrales en ziekenhuizen krijgen te maken met ioniserende straling. Kunnen uw werknemers blootstaan aan een stralingsdosis hoger dan 6 millisievert (mSv) per jaar? Dan moet een stralingsarts een aanvangskeuring doen en deze werknemers periodiek onderzoeken. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de wetgeving voor medische stralingstoepassingenExternal link.

Stralingsbeschermingseenheid

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan bedrijven of locaties aanwijzen waar een stralingsbeschermingseenheid aanwezig moet zijn. Stralingsdeskundigen houden dan onafhankelijk toezicht op de werkzaamheden met ioniserende straling.

Dosimetriediensten

Dosimetrische diensten verstrekken persoonlijke controlemiddelen (persoonsdosismeters). Hiermee kunt u bepalen in welke mate uw werknemers aan ioniserende straling blootgesteld zijn. De dosimetrische dienst moet erkend zijn door de ANVSExternal link. Het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie SysteemExternal link (NDRIS) is het Nederlandse systeem voor registratie van de stralingsdosis door radiologische werkers.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de kernenergiewetvergunning en de erkenning dosimetrische dienst digitaal aanvragen bij de ANVS. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven