Eén antwoord van de overheid

Werken met straling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt u met straling? Dan zijn daar strenge regels voor. Onder meer in de industrie, luchtvaart en gezondheidszorg kunt u te maken krijgen met ioniserende stralingExternal link. Deze straling komt bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, ertsen, splijtstoffen, natuurlijke bronnen en röntgentoestellen. De straling kan schadelijk zijn voor mensen, dieren, planten en goederen.

Vergunning aanvragen

In de Kernenergiewetgeving staan regels voor het bezitten, werken met en het vervoeren van een toepassing met ioniserende straling. Afhankelijk van uw toepassing moet u een vergunning aanvragen of uw stoffen en toestellen registreren. Dat doet u bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingExternal link (ANVS). De ANVS zorgt voor toezicht en handhaving.

Stralingsarts

Werknemers in bijvoorbeeld kerncentrales en ziekenhuizen krijgen te maken met ioniserende straling. Kunnen uw werknemers blootstaan aan een stralingsdosis hoger dan 6 millisievert (mSv) per jaar? Dan moet een stralingsarts een aanvangskeuring doen en deze werknemers periodiek onderzoeken. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de wetgeving voor medische stralingstoepassingenExternal link.

Stralingsbeschermingsdeskundige

U bent verplicht om een stralingsbeschermingsdeskundige te laten controleren of de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. De stralingsbeschermingsdeskundige moet uw plannen en de risico's die daarbij horen beoordelen.

Dosimetriediensten

Dosimetrische diensten geven persoonlijke controlemiddelen (persoonsdosismeters) uit. Hiermee kunt u bekijken in welke mate uw werknemers aan ioniserende straling blootgesteld zijn. De dosimetrische dienst moet erkend zijn door de ANVSExternal link. Het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie SysteemExternal link (NDRIS) is het Nederlandse systeem voor registratie van de stralingsdosis door radiologische werkers.

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

U bent verplicht om een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming bepaalde handelingen te laten doen. Of toezicht op de handelingen te laten houden. Dit zijn handelingen waarvoor een registratie of vergunning nodig is en handelingen waarbij het veiligheidsrisico hoog is.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de kernenergiewetvergunning en de erkenning dosimetrische dienst digitaal aanvragen bij de ANVS. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven