Van de overheid. Voor ondernemers.

Verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOGrp)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Soms moet u bewijzen dat uw onderneming, of werknemers op sleutelposities, geen strafbare feiten gepleegd hebben. Dat doet u met de verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOGrp). Met de VOGrp toont u de integriteit van uw rechtspersoon aan. U hebt deze nodig als u een contract wilt sluiten, of als u lid wilt worden van een brancheorganisatie.

Hoe vraagt u de VOGrp aan?

U wijst een vertegenwoordiger aan. Deze dient de aanvraag voor de VOGrp in bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen 8 weken geeft de COVOG de VOGrp af.

VOG voor zzp'er

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) vraagt u de VOG voor particulieren aan.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt een VOGrp moet aanvragen bij Justis, kunt u dit digitaal doen met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven