Eén antwoord van de overheid

Voertuigen uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Als u een voertuig wilt uitvoeren, moet u de kentekenregistratie in Nederland beëindigen. Dit doet u door het voertuig bij de RDW aan te melden voor uitvoer. Wilt u met het voertuig nog gebruikmaken van de openbare weg? Dan hebt u een uitvoerkenteken nodig.

Hoe meldt u voertuigen aan voor uitvoer?

U kunt op 2 manieren uw voertuig aanmelden voor uitvoer:

Certificaat van Overeenstemming

Bij uitvoer krijgt u te maken met de invoer- en registratieprocedures van het land waarnaar u exporteert. Met een Certificaat van OvereenstemmingExternal link (CVO) van de fabrikant bewijst u dat het voertuig voldoet aan de toelatingseisen. Op het CVO staan de technische gegevens en het EG-typegoedkeuringsnummer. Dit nummer hebt u nodig om in een EU-lidstaat een kenteken op een auto te kunnen krijgen.

Transitokenteken bij doorvoer via Nederland

Wilt u een voertuig zonder Nederlands kenteken via Nederland doorvoeren? Dan hebt u een tijdelijk transitokenteken (doorvoerkenteken) van de RDW nodig. Ook moet het voertuig aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt het transitokenteken aanvragenExternal link bij een RDW-keuringsstation.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven