Eén antwoord van de overheid

Verplichte regeling zeevarenden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u schepen onder Nederlandse vlag? En bent u een Nederlandse werkgever van zeevarenden of een Nederlandse scheepsbeheerder die zeevarenden aan boord plaatst? Dan bent u verplicht aangesloten bij Zee-Risico 1967. Dit wordt ook de verplichte regelingExternal link genoemd. De Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR 1967) voert de premie-inning en verstrekkingen uit van de verplichte regeling.

Wie kunnen aanspraak maken?

Zeevarenden die wonen in een land waarmee Nederland geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten. Zij kunnen aanspraak maken op een uitkering bij (beroeps) ziekte of ongeval.

Hoe weet u wie verzekerd is?

Wilt u weten of uw zeevarenden onder de verplichte regeling vallen? Gebruik dan deze toolExternal link van de Vereniging Zee-Risico 1967.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven