Eén antwoord van de overheid

Verplichte regeling voor zeevarenden (Zee-Risico 1967)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Heeft u schepen onder Nederlandse vlag? En bent u een Nederlandse werkgever van zeevarenden of een Nederlandse scheepsbeheerder die zeevarenden aan boord plaatst? Dan bent u verplicht aangesloten bij Zee-Risico 1967. Dit wordt ook de verplichte regelingExternal link genoemd. De Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR 1967) voert de premie-inning en verstrekkingen uit van de verplichte regeling.

Aanspraak maken op een uitkering

Zeevarenden die wonen in een land waarmee Nederland geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten. Zij kunnen aanspraak maken op een uitkering bij (beroeps) ziekte of ongeval. Wilt u weten of uw zeevarenden onder de Zee-Risico 1967 vallen? Gebruik dan deze toolExternal link van de Vereniging Zee-Risico 1967.

Verzekering bij faillissement

U moet als reder een verzekering afsluiten voor uw personeel. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden een beroep doen op deze verzekering. Zeevarenden hebben hierdoor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven