Eén antwoord van de overheid

Vergunning wapens en munitie

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

In Nederland is het bezit van alle vuurwapens en niet-vuurwapens verboden. Niet-vuurwapens zijn onder andere diverse messen, nepwapens, realistisch uitziende speelgoed- en luchtdrukwapens, stroomstootwapens en zelfverdedigingswapens. Wilt u wapens bezitten of erin handelen? Dan hebt u een wapenvergunning (erkenning, consent, verlof of ontheffing) nodig.

Erkenning

Voor het bedrijfsmatig hanteren van wapens (bijvoorbeeld verkoop, verhuur of reparatie) hebt u een erkenning nodig. Deze vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurt.

Voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van wapens hebt u een consent nodig. Een consent vraagt u aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Verlof

Voor het vervoeren van een wapen hebt u een verlof nodig. Een verlof tot vervoer vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurt.

Ontheffing

Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod. Een ontheffing vraagt u aan bij Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Biologische wapens

Biologische wapens zijn in Nederland verboden. Geen enkele onderneming mag biologische wapens ontwikkelen, produceren, in voorraad hebben, kopen of bezitten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning wapens en munitie digitaal aanvragen bij Politie Nederland, Justis of de CDIU. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven