Eén antwoord van de overheid

Vergunning voor beroepsgoederenvervoer aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Als beroepsgoederenvervoerder moet u een of meer vergunningenExternal link hebben van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Welke dat zijn, hangt af van de bestemming van uw vervoerExternal link. Voor exceptioneel vervoer hebt u een ontheffing van de RDW nodig.

Eigen vervoer

Eigen vervoerExternal link is het zelf vervoeren van goederen van of voor uw eigen bedrijf. Hiervoor hebt u geen vergunning nodig. U moet wel kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat. In landen buiten de EU hebt u voor eigen vervoer soms een ritmachtigingExternal link nodig.

Vergunning voor vervoer binnen de EU

U hebt een eurovergunningExternal link nodig voor:

  • beroepsgoederenvervoer in Nederland met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo;
  • grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer binnen de EU met voertuigen met een maximum toegestaan gewicht van meer dan 3500 kilo.

Vergunning voor vervoer buiten de EU

Voor vervoer buiten de EU hebt u een eurovergunning nodig. Daarnaast moet u een ritmachtigingExternal link of een CEMT-vergunningExternal link hebben. Met een CEMT-vergunning kunt u goederen vervoeren van, naar en door de landen die bij het CEMT-verdrag aangesloten zijn. U moet voldoen aan de emissie- en veiligheidseisen van de CEMT.

Bestuurdersattest

Hebt u chauffeurs van buiten de Europese Unie (EU) in dienst? Dan mogen zij alleen op uw vrachtwagens rijden als zij een bestuurdersattestExternal link hebben. NIWO geeft dit attest af. Hiervoor is onder meer een tewerkstellingsvergunningExternal link en een chauffeursdiploma nodig.

Cabotage

Vervoert een vervoersbedrijf uit een EU-lidstaat goederen tussen 2 punten binnen de grenzen van een andere lidstaat? Dan is er sprake van cabotage. Vervoerders mogen in een ander land maximaal 3 cabotageritten rijden. Daarna moeten zij weer de grens over. In Nederland zorgt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de handhaving van deze regelExternal link.

Ontheffing exceptioneel transport (LZV)

Exceptioneel transport is vervoer dat groter of zwaarder is dan de wet toestaat, zoals Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV). Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen bij de RDW. Er zijn 3 soorten ontheffingenExternal link. De Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel TransportExternal link (AVET) worden vaak gebruikt bij exceptioneel vervoer. De AVET bevat verplichtingen en aansprakelijkheden voor zowel de vervoerder als de afzender.

Keuring koelvoertuig

Gaat u bederfelijke levensmiddelen in of naar het buitenland vervoeren met een koelvoertuig? Dan is een ATP-keuringExternal link van het voertuig verplicht. De RDW doet de keuring en geeft na goedkeuring een ATP-keuringscertificaat af.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven