Eén antwoord van de overheid

Speeltoestel of attractietoestel verhuren of gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Speeltoestellen en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). U mag alleen speel- en attractietoestellen houden die een certificaat van goedkeuring hebben. Een certificaat uit een andere EU-lidstaat kunt u omzetten naar een gelijkgesteld Nederlands certificaat. Het toestel laat u jaarlijks keuren door een aangewezen keuringsinstellingExternal link. Een logboek hoeft u niet bij te houden. Wel moet u keuringsdocumenten bewaren tot de volgende keuring.

Veiligheidseisen voor kleine speeltoestellen

Het WAS geldt niet voor speeltoestellen bij mensen thuis. Het geldt ook niet voor kleine attractietoestellen voor maximaal 3 personen, bijvoorbeeld attractietoestellen in supermarkten.

Attractietoestel melden

Bouwt u een attractietoestel voor het eerst op? Dan moet u dit meldenExternal link bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit geldt niet voor kleine attractietoestellen voor maximaal 3 personen.

Mogelijk heeft u voor het plaatsen van een speel- of attractietoestel een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Dit hangt af van het bestemmingsplan in uw gemeente en de hoogte van het speeltoestel.

Attractietoestel verhuren

Verhuurt u een speeltoestel? Dan moet u een aantal documenten bijvoegenExternal link. De huurder van het speeltoestel moet deze documenten op de locatie van het toestel kunnen laten zien.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan speel- en attractietoestellen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een speel- of attractietoestel al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven