Eén antwoord van de overheid

Speeltoestel of attractietoestel verhuren of gebruiken

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Speeltoestellen en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). U mag alleen speel- en attractietoestellen houden die een certificaat van goedkeuring hebben. Een certificaat uit een andere EU-lidstaat kunt u omzetten naar een gelijkgesteld Nederlands certificaat. Het toestel laat u jaarlijks keuren door een aangewezen keuringsinstellingExternal link. Een logboek hoeft u niet bij te houden; wel moet u keuringsdocumenten bewaren tot de volgende keuring.

Voor wie geldt het WAS niet?

Het WAS geldt niet voor speeltoestellen bij mensen thuis. Het geldt ook niet voor kleine attractietoestellen voor maximaal 3 personen, bijvoorbeeld attractietoestellen in supermarkten.

Attractietoestel melden

Bouwt u een attractietoestel voor het eerst op? Dan moet u dit meldenExternal link bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit geldt niet voor kleine attractietoestellen voor maximaal 3 personen.

Mogelijk hebt u voor het plaatsen van een speel- of attractietoestel een omgevingsvergunningExternal link voor bouwen nodig. Dit hangt af van het bestemmingsplanExternal link in uw gemeente en de hoogte van het speeltoestel.

Attractietoestel verhuren

Verhuurt u een speeltoestel? Dan moet u een aantal documenten bijvoegenExternal link. De huurder van het speeltoestel moet deze documenten op de locatie van het toestel aanwezig hebben.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan speel- en attractietoestellen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een speel- of attractietoestel al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven