Eén antwoord van de overheid

Registratie en erkenning Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn. Produceert of verwerkt u levensmiddelen of diervoeders? Slaat u ze op of vervoert en verkoopt u ze? Dan moet u al uw vestigingen inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Hebt u ook een erkenning nodig?

Is er in uw bedrijf sprake van extra risico's voor de voedselveiligheid, productveiligheid, diergezondheid of dierenwelzijn? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA. U hebt deze nodig als uw bedrijf werkt met:

  • rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren);
  • diervoeders;
  • dierlijke bijproducten, zoals sperma, eicellen en embryo's;
  • levende dieren (runderen, schapen geiten, varkens);
  • kiemgroenten.

U krijgt een erkenning als uw bedrijfsruimte aan de bouwtechnische en hygiënische eisen voldoet. Ook moet u een HACCP-plan en een kwaliteits- en controlesysteem hebben.

Veterinair laboratorium

Hebt u een veterinair laboratorium? Dan hebt u ook een erkenning van de NVWA nodig. Daarnaast moet uw laboratorium zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). U werkt mee aan de periodieke monitoring van Wageningen Bioveterinary Research. Ook rapporteert uw laboratorium over de uitgevoerde onderzoeken en de uitslagen daarvan. Dat moet maandelijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en elk kwartaal aan de NVWA.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u uw vestiging(en) digitaal registreren bij de NVWA. Ook kunt u een erkenning met de berichtenbox aanvragen. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven