Eén antwoord van de overheid

Identificatie en registratie (I&R) van vee

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Houdt u runderen, varkens, schapen of geiten? Dan moet u zich als houder registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De locatie waar de dieren worden gehouden, krijgt een uniek bedrijfsnummer (UBN). RVO.nl geeft uw gegevens door aan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). U krijgt van de GD een formulier toegestuurd. Na verwerking hiervan is uw UBN actief.

Identificatie en registratie

Landbouwhuisdieren moet u registreren. Ook als u deze dieren als hobby houdt. Ze krijgen een wettelijk voorgeschreven identificatiemerk. Op een stallijst houdt u bij welke dieren u op uw bedrijf houdt.

Import en export koeien

Import en export van runderen moet u melden. Voor elk rund dat u exporteert, hebt u een runderpaspoort nodig.

Pluimvee

Als pluimveehouder houdt u uw gegevens bij voor de registratie van pluimvee en broedeieren in Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven