Eén antwoord van de overheid

Regels voor payrolling

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Heeft u personeel nodig, maar wilt u geen werknemers aannemen? Dan kunt u een overeenkomst sluiten met een payrollbedrijfExternal link. In dat geval werft u zelf uw personeel, bepaalt het salaris en heeft zeggenschap over de werknemer. Het payrollbedrijf zorgt onder andere voor de arbeidscontracten, jaaropgaven, salarisadministratie en pensioenopbouw. Uw medewerkers zijn in dienst van het payrollbedrijf. Dit gebeurt op basis van een payrollovereenkomst.

Afdracht loonheffingen

Het payrollbedrijf betaalt de loonheffingen en sociale verzekeringspremies. Doet uw payrollbedrijf dit niet? Dan kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen. Sommige payrollbedrijven hebben het SNA-keurmerkExternal link van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Dit beperkt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk.

Arbeidsvoorwaarden en ontslag

Voor payrollmedewerkers kan de cao voor uitzendkrachten gelden. Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks of vast in dienst zijn. Bij het beoordelen van een voorgenomen ontslag van een payrollmedewerker door een payrollbedrijf kijkt UWV of de rechter naar de omstandigheden bij de inlener. Het opzeggen van een overeenkomst tussen inlener en payrollbedrijf is dan onvoldoende grond.

Zzp'er en payrolling

Met payrolling werkt u als zzp'er via een payrollbedrijf. Dit bedrijf zorgt voor uw facturen, salarisadministratie en verzekeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. U regelt zelf uw opdrachten. U heeft dan geen recht meer op zelfstandigenaftrek en btw-aftrek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven