Eén antwoord van de overheid

Regels voor arbeid door jongeren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u jongeren in dienst nemen? Voor arbeid door jongeren gelden speciale regels over het soort werk en de werk- en rusttijdenExternal link. Deze regels verschillen per leeftijdscategorieExternal link. Jongeren van 13 tot 16 jaar mogen buiten schooltijd en in vakanties onder voorwaarden werken. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloonExternal link.

Vakantiewerk

U mag jongeren buiten schooltijd en in schoolvakantiesExternal link meer uren laten werken dan in schoolweken. Op Rijksoverheid.nlExternal link ziet u welk werk jongeren per leeftijd mogen doen, en hoe lang ze mogen werken.

Jongeren werven

Tot en met 31 december 2017 mag u vacatures aanbieden specifiek voor jongerenExternal link van 18 tot 27 jaar. Deze tijdelijke maatregel is met 1 jaar verlengd.

Eigen onderneming

Jongeren onder 18 mogen een eigen onderneming hebben. Ze hebben daarvoor wel toestemming van hun ouders of verzorgers nodig. Jongeren van 16 of 17 jaar kunnen een handlichtingExternal link aanvragen bij de kantonrechter. Daarmee zijn ze zelf aansprakelijk voor hun handelingen. Jongeren onder de 16 hebben altijd toestemming nodig en kunnen geen handlichting aanvragen.

Arbeid door jongeren in de horeca

Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken in ruimten waar alcohol wordt geschonkenExternal link.

Arbeid door jongeren voor radio, tv, film of theater

Kinderen tussen 7 en 13 jaar mogen met een ontheffing en onder voorwaardenExternal link jaarlijks op 24 dagen optreden. Bijvoorbeeld in een radio- of tv-programma, film, modeshow, reclamespot of theaterproductie. Repetities tellen niet mee als een optreden. De werkgever van het kind moet hiervoor een ontheffing aanvragenExternal link bij Inspectie SZW.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven