Eén antwoord van de overheid

Privacygedragscode voor recherchebureaus

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Hebt u een recherchebureau? Dan moet u de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureausExternal link hanteren. Deze gedragscode geeft normen voor de praktijk van het particuliere onderzoek. U moet bijvoorbeeld degene informeren naar wie u onderzoek doet. U informeert hem over het feit dat u zijn persoonsgegevensExternal link verwerkt, en met welk doel u dit doet. De Privacygedragscode staat in Bijlage 6 bij de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven