Eén antwoord van de overheid

Persoonsgegevens beschermen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt dat u met persoonsgegevensExternal link van uw klanten en werknemers zorgvuldig moet omgaan. Dat doet u onder andere door deze gegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook moet u uw klanten en werknemers informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. In sommige gevallen moet u uw gegevensverwerking melden bij de Autoriteit PersoonsgegevensExternal link.

Beveiliging van persoonsgegevens

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan moet u passende maatregelen nemen om gegevens van uw klanten of uw werknemers te beschermen. U mag bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan echt nodig is. Ook moet u de toegang tot persoonsgegevens beperken. In de beleidsregel Beveiliging van persoonsgegevensExternal link staat hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wbp toepast bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens.

Informatieplicht

U moet uw klanten of werknemers vertellen welke gegevens u van ze gebruiktExternal link en met welk doel. Ook moet u informatie geven over uw identiteit (naam en adres van uw bedrijf) en of u de gegevens aan andere organisaties doorgeeft. En u bent verplicht om een privacyverklaring te plaatsen op uw website. Dat kunt u doen met de de privacyverklaringgeneratorExternal link.

Meldplicht verwerken persoonsgegevens

Start u een bedrijf en gaat u persoonsgegevens verwerken? Dan moet u dit meldenExternal link bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen hoeft u dit niet te melden. Dit kunt u nagaan met de Handreiking VrijstellingsbesluitExternal link.

Regelhulp AVG

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De Regelhulp AVGExternal link helpt u om te bepalen of u goed voorbereid bent op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 10 stappen ziet u of uw organisatie klaar is voor de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Meldplicht datalekken: diefstal, verlies en misbruik

U bent verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) te melden aan de Autoriteit PersoonsgegevensExternal link en aan de betrokken personen. Meldt u een datalek niet op tijd? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boeteExternal link opleggen.

Digitaal melden met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valtExternal link, uw gegevensverwerking moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u dit digitaal doen met de berichtenboxExternal link. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven