Van de overheid. Voor ondernemers.

Oproepkrachten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels. Bijvoorbeeld voor loondoorbetaling als u toch geen werk heeft. Voor garantie-uren. Of voor een minimumsalaris bij elke oproep.

Soorten oproepcontracten

Nulurencontract: gewerkte uren:

  • U roept uw werknemer op als er werk is.
  • Uw werknemer krijgt alleen loon over de gewerkte uren.
  • U betaalt voor iedere oproep minimaal 3 uur loon. Ook als er maar voor 2 uur werk is.

Min-maxcontract: garantie-uren:

  • Uw werknemer werkt een minimaal aantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn garantie-uren.
  • Voor piekperiodes spreekt u een maximaal aantal extra uren af. Dit zijn geen garantie-uren.
  • U betaalt altijd minimaal de garantie-uren. Ook als er geen werk is.
  • Heeft uw werknemer minder dan 15 garantie-uren per week? En geen vaste werktijden? Dan betaalt u voor iedere oproep minimaal 3 uur loon. Ook als er maar voor 2 uur werk is.

Vast aantal uren per week

Werkt uw oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar voor u? Het gemiddelde aantal uren in die 3 maanden geldt dan als de afgesproken arbeidsduur per maand. Daarmee ontstaat een vast arbeidspatroon. Uw oproepkracht kan hierdoor een dienstverband met dit gemiddelde aantal uren per week van u eisen. Of eisen dat u het aantal garantie-uren verhoogt. Klopt dat volgens u niet? Dan moet u met schriftelijke afspraken of een dienstrooster aantonen dat het niet om een vast arbeidspatroon gaat. Maar bijvoorbeeld om een piekperiode.

Recht op loondoorbetaling bij ziekte

Ook uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als ze ziek worden. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract.

Recht op loondoorbetaling bij geen werk

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract.

Uitsluiting van loondoorbetaling bij geen werk

U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden. In uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid