Eén antwoord van de overheid

Omgevingsvergunning: beschermde monumenten verbouwen of slopen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Is uw gebouw aangewezen als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunningExternal link nodig. De gemeente, provincie of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Wanneer heeft u geen omgevingsvergunning nodig?

  • Bij gewoon onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. U verandert de vormgeving, detaillering en profilering niet, en u vernieuwt materiaal alleen waar nodig.
  • Bij wijzigen of verwijderen van recente, niet-historische interieuronderdelen. U laat het casco en de constructie ongemoeid.
  • Bij bouwen in, aan of op onderdelen van een monument. Dit onderdeel heeft zelf geen monumentale waarde.
  • Bij bouwen in door het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten: inpandige veranderingen en sommige activiteiten aan achtergevel of achterdakvlak. Of in het gebied loodrecht achter de gevel.

In de handleiding Vergunningvrij. Informatie voor professionalsExternal link leest u wanneer u geen vergunning nodig heeft. De handleiding is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven