Eén antwoord van de overheid

Modelovereenkomst (Wet DBA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) voor een of meer opdrachtgevers? Of werkt u als opdrachtgever met zzp'ers? Dan moet de opdrachtgever weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Dat kon tot 1 mei 2016 met de VAR (Verklaring arbeidsrelatie).

Wet DBA

De opdrachtgever kan per 1 mei 2016 vragen om een modelovereenkomst. Dit is onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer/zzp'er volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Arbeidsrelatie vastleggen in overeenkomsten

De Belastingdienst heeft (model)overeenkomsten om de arbeidsrelatie vast te leggen. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen gebruik maken van deze verschillende (model)overeenkomsten:

U kunt ook uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Is een (model)overeenkomst verplicht?

Een modelovereenkomst gebruiken is niet verplicht. Met de 'Toolkit DBA voor opdrachtgevers' van de Belastingdienst ziet u stapsgewijs wat u kunt doen. Werkt u niet met een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst? Dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking en of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen over de wet DBA.

Geen handhaving DBA tot 1 juli 2018

De Belastingdienst geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers tot in ieder geval 1 juli 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet DBA. Deze termijn is verlengd.

Verklaring Loonheffingen Opting-in

Kiezen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de opting-in-regeling? Hiermee is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. U meldt dit voor de start van de werkzaamheden in een gezamenlijke verklaring aan de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven