Eén antwoord van de overheid

Maatregelen tegen interne criminaliteit

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Eigen medewerkers die geld lenen uit de kassa, korting geven aan vrienden, geld of producten stelen? Als ondernemer kunt u te maken krijgen met interne criminaliteit. Bekijk het stappenplan interne criminaliteitExternal link van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om dit te voorkomen.

Mag u cameratoezicht houden?

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezichtExternal link houden op de werkplek om diefstal te voorkomen.

Mag u uw personeel controleren?

Na bijvoorbeeld een reeks diefstallen mag u uw medewerkers controlerenExternal link aan kleding, bagage en vervoermiddel. Dat mag alleen in een gesloten ruimte en op uw bedrijfsterrein. Dit heet visitatie. In uw huishoudelijk reglementExternal link zet u wie mag visiteren, wanneer en hoe visitatie plaatsvindt en waarom. Dit bespreekt u met uw ondernemingsraadExternal link. U kunt een veiligheidsdienst de visitatie laten uitvoeren. Uw medewerker heeft het recht te weigeren. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Dat mag alleen de politie doen.

Hebt u recht op schadevergoeding?

U kunt uw werknemer een boete opleggen of een schadevergoeding eisen bij de rechterExternal link. U moet in het arbeidscontractExternal link opnemen dat u dit bij interne criminaliteit mag toepassen.

Mag u iemand direct ontslaan?

Hebt u voldoende bewijs? Dan mag u iemand direct ontslaan. Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet hebt u geen ontslagvergunningExternal link nodig van UWV.

Waarschuwingsregister detailhandel

Veel bedrijven in de detailhandel hebben te maken met diefstal door personeel. Daarom kunnen winkeliers in het waarschuwingsregisterExternal link nagaan of een sollicitant in het verleden bijvoorbeeld gestolen heeft. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven