Eén antwoord van de overheid

Maatregelen nemen voor energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Regels die bedrijven verplichten om energie te besparen, staan in het ActiviteitenbesluitExternal link. U kunt hieraan voldoen door uw energiebehoefte te voorkomen, energiezuinige technieken toe te passen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Energiebesparende maatregelen

  • Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelenExternal link nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn per bedrijfstak vastgelegdExternal link.
  • Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

Regelhulp Wetchecker energiebesparing

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Ook u. Met de Regelhulp Wetchecker energiebesparingExternal link checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn.

Tool Energie Prestatie Keuring (EPK)

Met de digitale tool Energie Prestatie KeuringExternal link (EPK) van RVO.nl kunt u een energiemeting doen en een besparingsplan opzetten. Bij nieuwbouw of verbouw van uw bedrijfspand moet u rekening houden met eisen uit het Bouwbesluit. Zo geeft u bijvoorbeeld met de energieprestatiecoëfficiëntExternal link (EPC) aan hoe energiezuinig uw gebouw is. De EPC PreCheckExternal link is een nieuwe gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt om gebouwen te verduurzamen.

Verplichte energie-audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers? Of heeft uw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan moet u ten minste elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijfExternal link uitvoeren.

Slimme energiemeter

Met een slimme energiemeterExternal link hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Doordat u meer inzicht krijgt in uw energieverbruik, kunt u gemakkelijker energie besparen. Bij vervanging, nieuwbouw of grootschalige renovatie moet uw regionale netbeheerder bij u een slimme energiemeter plaatsen. U kunt ook zelf om een slimme meter vragen.

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

Als bouwbedrijf kunt u met de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwenExternal link (pdf) van Bouwend Nederland uw klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden voor energiezuinig (ver)bouwen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven