Eén antwoord van de overheid

Loonheffingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingenExternal link op het salaris inhouden. De loonheffingen bestaan uit:

  • loonbelasting;
  • premie volksverzekeringen;
  • premies werknemersverzekeringen;
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Voordat een werknemer bij u in dienst komt, moet u zich aanmelden als werkgeverExternal link bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer en de benodigde formulieren. U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifteExternal link loonheffingen doet en bij andere contacten met de Belastingdienst.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Van uw werknemer krijgt u een getekende verklaring met daarop zijn persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummerExternal link. U controleert de identiteitExternal link van uw werknemer en legt deze vast. Van een buitenlandse arbeidskrachtExternal link gaat u ook na of hij in Nederland mag werken. Zorgt u ervoor dat u alle gegevens van uw werknemer heeft voordat deze bij u aan het werk gaat.

Loonadministratie

U legt een loonadministratieExternal link aan. U bepaalt wat tot het loon behoort, u berekent de premies en belastingen en u draagt u deze op tijd af. Komt u de verplichtingen voor de loonheffingen niet na? Of heeft u de identiteit van uw werknemer niet goed kunnen vaststellen? Dan moet u het anoniementariefExternal link toepassen.

Verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u een teruggaaf btwExternal link verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaardenExternal link. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btwExternal link.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst