Eén antwoord van de overheid

Ligplaatsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u uw vaartuig op een vaste plek afmeren? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of het waterschap. In de ligplaatsvergunning staan voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid, milieu, hygiëne en gezondheid. Ook kan de gemeente of het waterschap eisen stellen aan de afmetingen van het schip. De ligplaatsvergunning is persoons-, ligplaats- en vaartuiggebonden. Zijn er wijzigingen? Dan moet u opnieuw een ligplaatsvergunning aanvragen.

Informatie over ligplaatsen

Vaste ligplaatsen staan in het bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente kan gedeelten van binnenwateren aanwijzen waar u niet mag afmeren. In de gemeentelijke havenverordening vindt u ook regels over ligplaatsen. Het gebied dat onder de havenverordening valt, verschilt per gemeente. De verordening geldt voor vaartuigen die zich in dat gebied bevinden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven