Eén antwoord van de overheid

Kwikhoudende producten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U mag geen kwikhoudende producten produceren, invoeren of verhandelen, zoals:

  • meetinstrumenten zoals thermometers en manometers;
  • lichtbronnen;
  • elektrotechnische producten zoals schakelaars.

Producten waarvoor geen gelijkwaardige alternatieven beschikbaar zijn, zijn uitgezonderd van dit verbod. Het gebruik van kwik en kwikverbindingen, bijvoorbeeld in laboratoria of in productieprocessen, is niet verboden.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan kwikhoudende producten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een kwikhoudend product al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088