Eén antwoord van de overheid

Kapmelding en herplantplicht

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u bomen of houtopstanden (houtwallen, hagen, struwelen) vanaf een bepaald aantal of oppervlakte in een bestaand bos (laten) kappenExternal link? En vallen deze onder de Wet natuurbescherming 2017? Dan moet u dat vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of bij de provincie. U moet de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. Draagt u de grond in de tussentijd over aan een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u deze van de herplantplicht op de hoogte stellen. U kunt een verzoek indienenExternal link (pdf) voor ontheffing, uitstel of compensatie van de herplantplicht.

In sommige gemeenten hebt u naast de kapmelding nog een omgevingsvergunningExternal link voor kappen nodig.

Vrijstelling

Plant u nieuw bos aan voor houtproductie? Dan kunt u vrijstelling krijgen van de kapmelding en herplantplicht. Voorwaarde is onder meer dat u (of uw opvolger) de houtopstanden binnen 40 jaar laat kappen.

Digitaal melden met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een kapmelding doen of een verzoek indienen naar aanleiding van de herplantplicht. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven