Eén antwoord van de overheid

Kabels en leidingen aanleggen en beheren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wilt u kabels en leidingen (inclusief toebehorende apparatuur) plaatsen in de openbare grond binnen de gemeente? Dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Bij de vergunningaanvraag voegt u kadastrale gegevens en gegevens over de leidingen of kabels.

Werkzaamheden in beheergebied provinciale (vaar)weg

Wilt u werkzaamheden verrichten in, om of aan een provinciale (vaar)weg, zoals kabels en leidingen aanleggen? Dan hebt u een ontheffing of vergunning nodig van de provincie.

Meldplicht bij veranderingen

Vinden er veranderingen plaats in of aan een buisleiding? Zoals lekkage, beschadiging of transportwijziging? Dan moet u deze meldenExternal link bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ongewone voorvallen met een spoedeisend karakter moet u direct telefonisch meldenExternal link.

Nadeelcompensatie voor verleggingen

Ondervindt u schade bij verleggingen van kabels en leidingen door de overheid? Dan kunt u als kabel- en leidingbeheerder nadeelcompensatieExternal link krijgen. Het gaat om verlegging door wijzigingen in de infrastructuur in het beheersgebied van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de vergunning of ontheffing digitaal aanvragen bij de gemeente of provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Let op: Heeft de gemeente of provincie een aparte verordening voor het aanleggen van telecomkabels? Dan kunt u deze vergunning niet met de berichtenbox aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven