Eén antwoord van de overheid

Incassobureaus en deurwaarders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Betaalt uw klant niet, en hebt u een vordering? Of betaalt u zelf uw klanten niet, en hebt u een schuld? Dan kunt u te maken krijgen met incassobureaus en deurwaarders. Als schuldeiser kunt u ook een incasso-advocaat in de arm nemen.

Verschil incassobureau en gerechtsdeurwaarder

Zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder int schulden namens de schuldeiser. Het incassobureau mag hierbij geen dwangmiddelen gebruiken, zoals beslaglegging en verkoop van goederen. Het incassobureau mag alleen brieven sturen met een verzoek tot betaling. Een gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke status en kan wel dwangmiddelen opleggen. Hiervoor heeft hij meestal een vonnis van de rechter nodig.

Beslagregister

Gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR).

Register Gerechtsdeurwaarders

In het Register gerechtsdeurwaarders kunt u alle ambtelijk bevoegde gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat gerechtsdeurwaarders vinden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven